Yhteinen seurakuntamme: ehdokkaiden vastaukset kysymykseen:

"Mitkä 3 asiaa näette tärkeimmiksi seuraavan kahden vuoden aikana meidän seurakunnassamme ja miten pyritte niihin vaikuttamaan?"

Nico Boven
1. Miestenillat. Meillä on naistenillat muuta ei ole erikseen tapahtumia miehille.  
 
2. Pukkilassa on maahanmuuttajia. Yritän ottaa heidät mukaan seurakunnan toimintaan.  
 
3. Parisuhden ja perhe. Pidän vanhempien ja lasten välisten suhteiden vahvistaminen tärkeänä.
Leena Clewer

1. Pidetään kirkko kirkkona, ei markkinapaikkana. Kirkko on itselleni kuitenkin pyhä paikka, ei leikkipaikka.

2. Seurakuntakodin merkitystä ei pidä vähätellä. Ymmäärrän, että se on "menoerä" seurakunnalle. Kyllä kirkko ja seurakuntakoti liittyvät mielestäni hyvin voimakkasti seurakunnan tilaisuuksiin.

3. On hieno ajatus, että seurakuntalaisia halutaan aktivoida osallistumaan "kirkonmenoihin", se on OK juttu niille, jotka sitä haluavat (itselleni ei ole ongelma/rasite), mutta on myös joukko, jota tuo odotus/ oletus ahdistaa.

Sirkku Helenius  
Marianne Ingberg

Pyrin ehdottamaan että seurakuntamme tavoittaisi palveluillaan jokaisen seurakuntalaisen: vanhukset,lapsi perheet,sairaat,eläkeläiset,nuoret ja yksinäiset.

Minulle tärkeät ovat lähimmäisen rakkaus,yhdessä sisaret ja veljet yhdessä auttaen toinen toisiamme.

Heli Jordberg-Ahola

1. Ajattelen että seinät eivät ole seurakunta vaan ihmiset. Pyrkikäämme tekemään omasta kirkosta oma olohuone jonne voi tulla, turvata ja uskoa. Se tunnetaisiin tuttuna luetettavana toimijana (myös uudet kuntalaiset).

2. Mitkä ovat tulevat paikat / tilat / tilanteet missä seurakuntalaiset kohtaavat? Meidän on tehtävä edelleen yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja luotava uusia toimintatapoja yhteisöllisyyden ylläpitämiseen.

3. Tukea eri työalojen työtä niin että löydämme / motivoimme seurakuntalaisia mukaan (esim. vapaaehtoistoiminta).

Miten pyrin vaikuttamaan: Viestintä on erittäin tärkeää. On tiedotettava toiminnasta (viestintätiimi), jotta tiedetään missä mennään. Kohdatessamme "kylillä" tai muualla henkilökohtainen kontakti on parasta! Jos tulen valituksi, pyrin perehtymään kokousten asia aiheisiin ennalta ja mahdollisesti kysymään ihmisten mielipiteitä. Yritän pitää suuni pienemmällä ja korvat suuremmalla yhteistyötä tehtäessä! Työryhmässä toimiminen antaa myös mahdollisuuden olla aktiivisena toimijana. Isoja juttuja, joten vaikea vastata lyhyesti tai tärkeysjärjestyksessä...

Heli Kuosa  
Hannu Leino  
Sami Myyrä

1. Seurakunnan taloudelliset- ja henkilöresurssit on säilytettävä siinä kunnossa, että toiminta on ylipäätään mahdollista. Viimeaikaisen kehityksen valossa näyttää siltä, että joudumme tekemään tiukkoja arvovalintoja. Niissä minun mielestäni etusijalla ovat aina ihmiset ja toiminta. Jos jotain joudutaan karsimaan, niin kiinteistömassan järkeistäminen lienee se, josta aloitetaan. Yhdessä tekemistä joudutaan varmaan tiivistämään ja uusia toimintatapoja kehittämään.

2. Yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys on kaikkien meidän yhteisön jäsenten yhteinen asia. Se on välittämistä ja vähän toisten perään katsomistakin. Pienessä yhteisössä on minusta tässä suhteessa paljon potentiaalia ja ketteryyttä, josta suuremmat yhteisöt kadehtivat meitä. Yhteisöllisyys on ehdoton vahvuutemme ja voimme koskettaa kaikkia seurakunnan jäseniä.

3. Yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa. Yhteistyössä on varmasti monia tasoja ja keinoja. Yhdistyminen muihin seurakuntiin ei vaikuta todennäköiseltä ainakaan kahden vuoden suunnittelujänteessä.

Eero Mölsä  
Samu Ovaska  
Aila Pukkila

Uskon jo edellisvuosina tehdyn strategian, jonka mukaan seurakuntamme toimii.
Siihen vaikuttamisen kokee luottamustehtävän kautta, yksittäisiä asioita on vaikea nimetä ennakkoon.
Alla ajatuksiani, mitkä ovat muotoutuneet keskusteluissa eri ikäisten ihmisten kanssa.

Seurakunta lähelle jokaista.
Meillä on kaunis kirkko jonka toivoisi antavan tunteen, että se on lähellä - muutenkin kuin vain sijainniltaan.
Omalla asenteella pystyy vaikuttamaan, pohtimaan mistä löytyisi viisaus, luonteva lähentyminen yhteiseksi eduksi.

Kaipaamme kirkoltamme eri muotoisia asioita.
Lapsiperheiden ajatukset poikkeavat ikä-ihmisistä ja rinnalla kulkee monenlaista elämäntilannetta. Kirkollamme on ja tarvitaankin erilaisia painotuksia, perhekirkkoja ja perinteisiä hiljentymispaikkoja, vuorovaikutusta ja musiikillisia tilaisuuksia.
Hälyisyyden rinnalla on rikkaus oppia hiljaisuuden kuunteleminen - kaukaa viisasta opettaa sen kokeminen myös lapselle.

Mikäli tulen valituksi luottamustehtävään, pyrin olemaan luottamuksen arvoinen - ja toimimaan kaikessa asia edellä - en omaa itseäni esille tuoden.

Uolevi Rikala  
Tuija Saloranta  
Esa Seppälä  
Merja Seppälä  
Milja Seppälä  
Erja Sihlman

Seurakunnan toimintojen varmistaminen
-seurakuntalaisten osallisuuden aktivointi edelleen
-työtekijöiden tukeminen heidän perustehtävässäään
-vapaaehtoisten rekrytointi toimintaan joko pidempiaikaisesti tai tapahtuma kerrallaan. -Vapaaehtoisten ja työntekijöiden jaksaminen
- yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa

Osallisena seurakuntalaisten arjessa
-Toiminnoista erityisesti lapsi-,nuoriso- ja perhetyö, diakoniatyö
-välittäminen, yhteisöllisyys, ilon löytäminen ja säilyttäminen elämässä

Ympäristöstä huolehtiminen
- kiinteistöjemme hoito ,hautausmaa, pihat rakennukset

 

Konsertti Pukkilan kirkossa klo 18.30

Pekka Laukkarinen2

Vapaa pääsy.

Pekan esiintyminen sopii kaikenikäisille. Esiintyminen on iloista, aitoa ja läsnäolevaa. Siitä löytyy sopivasti nin vakavuutta kuin huumoriakin. Pekan puhutteleva musiikki sopii kaikenlaisiin tilanteisiin. Tervetuloa vauvasta vaariin.

Liite 10 a

                                                                                       Vaalilautakunnan pöytäkirja 3/2018

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Pukkilan seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit toimitetaan Pukkilan kirkossa 18.11.2018 kello 11.00 – 20.00.

Äänioikeutettu 15.8.2018 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 18.11.2018 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

 

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta pukkilanseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Pukkilassa 1.10.2018

Pukkilan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Jussi Nurminen

 

                                                                                                    Liite 9

Vaalilautakunnan pöytäkirja 3/2018

ILMOITUS

Pukkilan seurakunnassa 18.11.2018 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslista on nähtävänä 28.10.–18.11.2018 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, osoite Veteraanitie 2.

Ehdokaslista on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina (ti 9-12 ja to 9-12). Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Pukkila 1.10.2018

Pukkilan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Jussi Nurminen

 

logo_2vari_k4.jpgKUULUTUS PUKKILAN SEURAKUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä Pukkilan kirkkoherranvirastossa, Veteraanitie 2, kello 9.00 – 18.00.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavassa ennakkoäänestyspaikassa: Hyvinvointikeskus Onni, Onnintie 3. 6.11.2018 kello 10-15

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston (kirkkoherran) puhelinnumero on 0405037298.

 

Pukkilassa 18.9.2018

Pukkilan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Jussi Nurminen

Joomla templates by a4joomla