EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Pukkilan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

  • joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  • joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018
  • joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  • joka ei ole vajaavaltainen
  • joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  • joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 mennessä Pukkilan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma ja to 9-12 sekä 17.9.2018 kello 9-16.00. Kirkkoherranviraston osoite on: Veteraanitie 2, Pukkila.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Pukkila 13.6.2018

Pukkilan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Jussi Nurminen

Joomla templates by a4joomla